top of page
ネパール連邦民主共和国.jpg

To produce KIMONO, Federal Democratic Republic of Nepal

Thank you for your donation.

支援企業・法人一覧

List of supporting companies / corporations / individuals

(In alphabetical order, titles omitted)

Yukichi Akai Megumi Akiyoshi Azuma Miwako Kyoko Ase Takeichi Abe Mari Ando I) Kumiko Ikuta Yuko Inaba Yukari Inoue Mitsuko Ibaraki Ibaraki Youth Conference Center Ibaraki Bamboo Lanterns Ibaraki Young Sakutto Masakazu Kimura Maika Kumiko Masako Mitsuda Yuhei Sato Yohei Suzuki Shozo Kakutani Tomoyuki Tanaka 
Yasuyuki Tokunaga Yoichi Nishihara Aya Nishimura Ryo Hiraoka Misaki Fujinawa Yoshikori Mark Nakajima Masayo Matsuda Mayumura Nakamori Shuto Yamamoto Masahiro Endo Shinya Osaka Ibaraki Wise Men's Club Osaka Company Labor Office Kazuhiko Oshita Yoshiko Takagi Yoshiko Takagi Ryuji Kaji Castry Restaurant Mika Katase Sadako Katsuta Reiko Kato Miyoko Miyoko Kanda Yukinori Shigeki Kishida Hiromi Kitamura Tosei Tachibana Takaku Kuniko Kuse Kazuyoshi Kunitomi Michiko Koike Fusae Takakuwa Ikuko Goho Minako Naoko Sawada Sohiro Shimizu Orie Shiraki Toshiyuki Shiraki Miho Sugaya Kenichiro Shinokuma Mitsuhiko Soma Yoshihiko Takagi Yoshiko Takagi Keio Takami Jun Takeuchi Toyo Mitanaka Yuki Team Iceland Tsuchida Fumiko Tsuchibe Tomoko Tsuchibe Tomoko Tsuchibe Tomoko Makoto Terada Kaoru Toyoshima Norihiko Nakauchi Kazuo Nakaguchi Eisaku Nakakoji Kazuko Nakano Hiroko Nakano Eiji Nishii Mieko Nishida Ichiro Nishida Chiyomi Nishida Toshiko Nishida Fumi Nishida Mami Nishida Yasuko Nishimura Ryo Nishimura 
2017 Nepal Travel Party Wakako Nosaka High Tension Bean Makikai
HOUSE OF DREAD
Michio Mone Toshie Hashimoto Satoshi Hasegawa Mika Hasegawa Katsuji Harukaze Osteopathic Institute Kaoru Hyoe Kiyomi Hirai Kiyomi Fukui Tatsuya Fukui Osaka Prefectural Fukui High School Faculty and Staff Fumihiko Fukuda Kiyoko Fukudome Shunsuke Fujioka Ayaya Furuki Minoru Maeda Akira Makihara Makoto Law Office Kyoko Matsui Hiroyuki Matsui Yoshiro Sankawa Shodo Minamizume Yoshiro Message Office Fuwari Mochizuki Laura Mori Kyoko Morita Akane Morita Naoki Morita Masayoshi Moriwaki Kayo Yagyu Taketoshi Yako Yuriko Yamaguchi Chakamichi Yamaguchi Kaori Yamane Saki Yamane Daisuke Yamamoto Natsumi Yamamoto Unicle Co., Ltd.
Yumesaki Chaya Yoshimitsu Yasuko Ritsumeikan Ibaraki OB Association Ibaraki City Gallery Donation Box Iga KIMONO Show Donation Box Ibaraki Bamboo Lantern Donation Box Ritsumeikan Ibaraki Campus Asiaweek Donation Box Osaka Prefectural Fukui High School School Festival Donation Box Anonymous Donation Box

ネパール連邦民主共和国.jpg
  • Facebook
bottom of page