top of page
ネパール連邦民主共和国.jpg

Pour produire KIMONO, République fédérale démocratique du Népal

Merci pour votre don.

支援企業・法人一覧

Liste des entreprises/sociétés/individus de soutien

(Par ordre alphabétique, titres omis)

Yukichi Akai Megumi Akiyoshi Azuma Miwako Kyoko Ase Takeichi Abe Mari Ando I) Kumiko Ikuta Yuko Inaba Yukari Inoue Mitsuko Ibaraki Ibaraki Youth Conference Centre Ibaraki Lanternes en bambou Ibaraki Young Sakutto Masakazu Kimura Maika Kumiko Masako Mitsuda Yuhei Satoaku Yoakai Suzuki 
Yasuyuki Tokunaga Yoichi Nishihara Aya Nishimura Ryo Hiraoka Misaki Fujinawa Yoshikori Mark Nakajima Masayo Matsuda Mayumura Nakamori Shuto Yamamoto Masahiro Endo Shinya Osaka Ibaraki Wise Men's Club Bureau du travail de la société d'Osaka Kazuhiko Oshita Yoshiko Takagi Kakoji Kaatsujiko Takagi Kase Kase Yukinori Shigeki Kishida Hiromi Kitamura Tosei Tachibana Takaku Kuniko Kuse Kazuyoshi Kunitomi Michiko Koike Fusae Takakuwa Ikuko Goho Minako Naoko Sawada Sohiro Shimizu Orie Shiraki Toshiyuki Shiraki Miho Sugaya Kenichiro Shinokuma Mitsuhiko Soma Yoshichi Toshi Islande Tsuchibe Tomoko Tsuchibe Tomoko Makoto Terada Kaoru Toyoshima Norihiko Nakauchi Kazuo Nakaguchi Eisaku Nakakoji Kazuko Nakano Hiroko Nakano Eiji Nishii Mieko Nishida Ichiro Nishida Chiyomi Nishida Toshiko Nishida Fumi Nihimura Yahimura Rishyo Mami Nisida 
2017 Népal Voyage Party Wakako Nosaka Haricot Haute Tension Makikai
MAISON DE LA TERREUR
Michio Mone Toshie Hashimoto Satoshi Hasegawa Mika Hasegawa Katsuji Harukaze Institut d'ostéopathie Kaoru Hyoe Kiyomi Hirai Kiyomi Fukui Tatsuya Fukui Osaka Préfecture d'Osaka Faculté et personnel du lycée Fumihiko Fukuda Kiyoko Fukudome Shunsuke Fujioka Fujioka San Matoko Fur Youki Minoru Maeda Akawa Bureau Bureau des messages de Minamizume Yoshiro Fuwari Mochizuki Laura Mori Kyoko Morita Akane Morita Naoki Morita Masayoshi Moriwaki Kayo Yagyu Taketoshi Yako Yuriko Yamaguchi Chakamichi Yamaguchi Kaori Yamane Saki Yamane Daisuke Yamamoto Natsumi Yamamoto Unicle Co., Ltd.
Yumesaki Chaya Yoshimitsu Yasuko Ritsumeikan Ibaraki OB Association Galerie de la ville d'Ibaraki Boîte de dons Iga KIMONO Show Boîte de dons Boîte de dons de lanternes en bambou Ibaraki Ritsumeikan Ibaraki Campus Asiaweek Boîte de dons Boîte de dons du festival du lycée de la préfecture d'Osaka Fukui Boîte de dons anonymes

ネパール連邦民主共和国.jpg
  • Facebook
bottom of page