top of page
図2.png

Specified non-profit organization  Hand wash meeting APHW

Everyone who donated to the Senegal Design KIMONO Fund

11 companies, 115 individuals

 

With your cooperation

Planned by General Incorporated Association Imargin Oneworld

We would like to express our sincere gratitude to you for making the Senegalese design KIMONO useful for our activities.

☆ I have abbreviated the title.

%25E3%2582%25BB%25E3%2583%258D%25E3%2582
支援企業・法人一覧

Corporate & Organization Department

Mitsubishi Corporation / Senegal Office

Shingon Sect Chiyama School Castle Mukaiyama Ruriin / Shokoji Temple

Chiba Motor Co., Ltd. (HONDACARS Furukawa Kitadajiri store)

Kurihara Co., Ltd.

Kesennuma Reed Bud Academy

Okae Textile

Ajia-do

Mita Eco Farm

Okaya City (Go) Yoshidakan

Hikone Rotary Club

University of the Sacred Heart OG

個人支援者一覧

Personal section

Fumio Isaji Fumio Yamada Masaaki Makino Kaneo Shibuya Hiroko Isaji Yoshiko Kashima Yoshiko Uesaka Hitomi Tsuki Koiyo Nozomi Wada Mitsuko Yajima Taeko Kawashima Atsuko Watanabe Kato Kazuko Miyazawa Yoko Yamada Masahiko Onda Masahiko Kinzo Akiko Harada Satoru Harada Satoru Harada Mari Uematsu Junko & Disciple Naoko Sakurai Yoshiomi Tamai Michiko Hayashi Michiko Nozaki Etsuko Kobayashi Tatsuya Kawajiri Keizo Nakano Fumiko Shimada Tamaki Ogawa Keiko Iwama Junko Shimada Yukiko Giho Yukiko Yamamoto Takeshi Kitajima Ritsuko Kitajima Yoshiro Ichida Tomoko Nakamura Fumiko Kawahara Atsushi Yoshimura Keiko Miki Mariko Mori Nobuko Furuya Hisano Nakamura Tomi Nishijo Kiyomi Koshiro Yumiko Takeda Yumiko Maruyama Kazuko Takaoka Kimiko Katsuki Muneko Koshi Funada Masayuki Funada Nobuko Kitamura Minami Michiko Naito Yuko Hasegawa Teruko Kusano Kumiko Ishida Kumiko Kawamura Hisako Higuchi Ai Midori Sato Reiko Kansaka Masako Koike Akiko Kondo Hisako Kawamura Tomoki Furuya Hiroko Kimura Asako Watanabe Yuka Watanabe Yuka Kano Michiko Suzuki Yuko Taniike Ryoko Iino Terumi Arai Etsuko Ogasawara Mayumi Ito Eiko Ogawa Kimiyo Noguchi Suzuko Arai Kyoko Arai Setsuko Yamato Junko Sakagaki Yoshiko Sasai Yoshiko Terauchi Yuki Furuya Sanae Matsuda Takeshi Kitajima Nobuko Matsuda Kumiko Sekine Sadako Kawamura Noriko Imaya Tsukiko Yamaguchi Sachiko Yoshizawa Maruyama Niwa Kitaoka

Other departments: Hand washing party & officers (in order of face value of each department)

図2.png
  • Facebook
  • HPアイコン_d
bottom of page